Kalusto

Vaativa maarakennus edellyttää nykyaikaisen kaluston, jossa on huomioitu myös ajankohtaiset turvallisuus- ja ympäristövaatimukset.

Kalustomme ydin koostuu luonnollisesti eri painoluokkien kaivinkoneista, joiden alustaratkaisuista löytyy sekä tela- että pyöräalusteisia kaivinkoneita. Olemme myös investoineet laajaan lisälaitevalikoimaan, jotta voimme aina varmistaa laadukkaan lopputuloksen. Jatkokäsittelemme maa-ainekset omalla varikkoalueella, jolloin pystymme asianmukaisesti kierrättämään suurimman osaan maa-aineksista. Kannamme vastuun ympäristöstä ja pyrimme kaikessa toiminnassamme minimoimaan ympäristölle aiheutuvan kuormituksen.

Tavoitteenamme on pitää kalustomme jatkuvasti nykyaikaisena, näin myös kaluston ympäristöhaitat saadaan minimoitua. Haluamme varmistaa, että kalustomme on aina toimintavalmiudessa. Erillisen kalustohallintajärjestelmän avulla huolto-ohjelmat toteutetaan ajallaan ja kalustoa päivitetään säännöllisesti. Laadukkaan lopputuloksen varmistaa Puskun ammattitaitoinen henkilökunta, joka on koulutettu operoimaan modernilla kalustollamme.