Toiminta-ajatuksemme on tehdä hommat kerralla kuntoon.

Maarakennuksessa se tarkoittaa panostamista laatuun ja toiminnan luotettavuuteen. Näin varmistamme pitkäaikaiset asiakassuhteemme. Puskun toiminta on kuvattu laatujärjestelmässä, joka täyttää ISO 9001:2015 -standardin vaatimukset. Laatujärjestelmämme on sertifioitu Bureau Veritaksen toimesta. Puskun koko henkilöstö tuntee toimintakäsikirjan sisällön ja on sitoutunut noudattamaan siinä esitettyjä suuntaviivoja ja menettelytapoja.

Toimintakäsikirja käsittelee Puskun päivittäistä toimintaa ja ydinprosesseja. Laatujärjestelmän osatekijät on dokumentoitu ja dokumentit ovat koko henkilökunnan saatavilla. Myös työturvallisuus- ja ympäristöasioiden hallinta on sisällytetty Puskun laatujärjestelmään. Seuraamme laatujärjestelmän vaikuttavuutta systemaattisesti, hyödyntäen eri osa-alueiden mittareita ja tuloksia. Näin pystymme kehittämään jatkuvasti toimintaamme.

Sertifioinnit

Menestyvien yritysten toiminnan perustana on laadukas toiminta. Kansainvälisen laadunhallintastandardi ISO 9001-mukainen sertifiointi myönnetään yrityksille, joilla on hyväksytyn laitoksen sertifioima standardoitu laatujärjestelmä. Toimintajärjestelmämme on dokumentoituja auditoitu Bureau Veritaksen toimesta, se täyttää standardien ISO 9001:2015 ja ISO 45001:2018 vaatimukset.

 

        

Tilaajavastuu

Puskulla on tilaajavastuulain edellyttämät velvollisuudet kunnossa. Luotettava Kumppani -palvelusta näet helposti ajantasaiset tietomme eri rekistereistä.