Pusku toimii pääurakoitsijana maakaasuputken rakennusurakkassa Tuusulan Rykmentinpuistossa

Gasum aloittaa maakaasuputken rakennustyöt Tuusulan Rykmentinpuistossa

Tuusulan kunta on tilannut maakaasuputken siirron Gasumilta. Tämä mahdollistaa Tuusulan kaavoitukseen liittyvän Rykmentinpuiston alueen rakentamisen. Putkimuutoksen pituus on n. 1,1 km.

Gasum toimii rakennuttajana ja pääurakoitsijaksi on valittu Maarakennusliike Pusku Oy.

Työt kohteessa alkavat elokuussa 2019 ja valmistuvat marraskuussa 2019.

Työnjohtajana urakassa toimii Jens Türtscher.